ชื่อหลักทรัพย์ BDMS
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม บริการ/การแพทย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 2 ต.ค. 2534
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 31/03/2561)
จำนวนหุ้นที่ชาวต่างชาติมีสิทธิถือครองเพิ่ม 1,458,700,849 หุ้น
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float) 52.14%
ราคาพาร์ 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,758,223,567.20
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) 1,549,095,654.00
มูลค่าตลาดรวม (ล้านบาท) 364,037.48 (ณ วันที่ 31/03/2561)
หมายเลข ISIN Local TH0264010Z02
  Foreign TH0264010Z10
  NVDR TH0264010R10