ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อื่นๆ
ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 44.6% 55.4%  
ปี 2560 46.7% 53.3%  
ปี 2560 ไตรมาสที่ 4 47.0% 53.0%  
ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 47.1% 52.9%  
ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 47.0% 53.0%  
ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 46.0% 54.0% -
ปี 2559 46.0% 54.0%  
ปี 2559 ไตรมาสที่ 4 49.0% 51.0%  
ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 48.5% 51.0%  
ปี 2559 ไตรมาสที่ 2 46.8% 53.2%  
ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 44.0% 56.0% -
ปี 2558 44.8% 55.2%  
ปี 2558 ไตรมาสที่ 4 44.8% 55.2%  
ปี 2558 ไตรมาสที่ 3 44.9% 55.1%  
ปี 2558 ไตรมาสที่ 2 45.8% 54.2%  
ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 44.0% 56.0% -
ปี 2557 45.0% 55.0%  
ปี 2557 ไตรมาสที่ 4 46.0% 54.0%  
ปี 2557 ไตรมาสที่ 3 46.0% 54.0%  
ปี 2557 ไตรมาสที่ 2 45.4% 54.6%  
ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 43.4% 56.6% -
ปี 2556 45.0% 55.0% -
ปี 2556 ไตรมาสที่ 4 46.0% 54.0% -
ปี 2556 ไตรมาสที่ 3 45.0% 55.0% -
ปี 2556 ไตรมาสที่ 2 46.0% 54.0% -
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1 44.0% 56.0% -
ปี 2555 45.0% 55.0% -
ปี 2555 ไตรมาสที่ 4 45.0% 55.0% -
ปี 2555 ไตรมาสที่ 3 45.0% 55.0% -
ปี 2555 ไตรมาสที่ 2 46.0% 54.0% -
ปี 2555 ไตรมาสที่ 1 46.0% 54.0% -
ปี 2554 46.0% 54.0% -
ปี 2554 ไตรมาสที่ 4 46.0% 54.0% -
ปี 2554 ไตรมาสที่ 3 47.0% 53.0% -
ปี 2554 ไตรมาสที่ 2 47.0% 53.0% -
ปี 2554 ไตรมาสที่ 1 42.0% 57.0% -
ปี 2553 45.0% 54.0% 1.0%
ปี 2553 ไตรมาสที่ 4 42.0% 57.0% 1.0%
ปี 2553 ไตรมาสที่ 3 46.0% 54.0% 0.0%
ปี 2553 ไตรมาสที่ 2 42.0% 55.0% 3.0%
ปี 2553 ไตรมาสที่ 1 43.0% 55.0% 2.0%
ปี 2552 43.0% 56.0% 1.0%
ปี 2552 ไตรมาสที่ 4 44.0% 54.0% 2.0%
ปี 2552 ไตรมาสที่ 3 42.0% 55.0% 3.0%
ปี 2552 ไตรมาสที่ 2 44.1% 53.3% 2.6%
ปี 2552 ไตรมาสที่ 1 43.0% 55.0% 2.0%
ปี 2551 43.0% 54.0% 3.0%
ปี 2551 ไตรมาสที่ 4 44.0% 55.0% 1.0%
ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 43.5% 55.0% 1.5%
ปี 2551 ไตรมาสที่ 2 42.6% 56.5% 0.9%
ปี 2551 ไตรมาสที่ 1 41.2% 57.5% 1.3%
ปี 2550 44.0% 55.0% 1.0%
ปี 2550 ไตรมาสที่ 4 43.0% 53.9% 3.1%
ปี 2550 ไตรมาสที่ 3 44.4% 54.1% 1.5%
ปี 2550 ไตรมาสที่ 2 44.5% 53.2% 2.3%
ปี 2550 ไตรมาสที่ 1 42.5% 55.7% 1.8%

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตัวเลขดำเนินงาน