ข้อมูลสิทธิประโยชน์
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
14 มี.ค. 2561 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2561
    วันที่ประชุม 11 เม.ย. 2561 13:30
    วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30
    ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
    สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
14 มี.ค. 2561 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 15 มี.ค. 2561
    วันจ่ายปันผล 26 เม.ย. 2561 00:00
    เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.23
    รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
    เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
    หมายเหตุ  

กิจกรรมพบนักลงทุน
วันที่ รายละเอียด Add to calendar
14 ส.ค. 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
14 พ.ย. 2561 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 

2561
2560
2559
2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันที่ รายละเอียด Add to calendar
25 ม.ค. 2561 J.P. Morgan's Thailand Conference
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
 
5-6 ก.พ. 2561 NDR with Morgan Stanley and Bualuang Securities
Location: สิงคโปร์
 
28 ก.พ. 2561 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
5 มี.ค. 2561 CLSA Pre-Asean Forum Tour
สถานที่: BDMS Wellness Clinic
 
6 มี.ค. 2561 CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2018
สถานที่: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
 
7 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2560 และปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
15 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
17 พ.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
24 พ.ค. 2561 Citi-Krungsri Securities C-Suite Thailand Top-Pick Corporate Day
สถานที่: โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ
 
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันที่ รายละเอียด Add to calendar
12 ม.ค. 2560 Bualuang Securities Thai Corporate Day
Location: โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
 
8 ก.พ. 2560 TISCO Wealth Investment Forum
สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์
 
10 ก.พ. 2560 J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 
28 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
8 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2559 และปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
9 มี.ค. 2560 CLSA ASEAN Forum 2017
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 
15 พ.ค. 2560 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
18 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
11 ส.ค. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
23 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2560   สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
31 ส.ค. 2560 Thailand Focus 2016
สถานที่: โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
2-6 ต.ค. 2560 NDR in USA with CIMB
สถานที่: ประเทศสหรัฐอเมริกา
5 ต.ค. 2560 BLS Healthcare Day
สถานที่: Bualuang Investment Station อาคาร Zuellig House
10 พ.ย. 2560 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
22 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันที่ รายละเอียด Add to calendar
21-22 พ.ย. 2559 Non Deal Roadshow with Deutsche Bank in Singapore
Location: สิงคโปร์
18 พ.ย. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 3/2559 และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
14 พ.ย. 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1-2 ก.ย. 2559 Thailand Focus 2016
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
24 ส.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 2/2559 และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
3 มิ.ย. 2559 UBS the 4th Annual LVMC Conference 2016
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
18 พ.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 1/2559
สถานที่: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
16 พ.ค. 2559 วันสุดท้ายในการประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
11 มี.ค. 2559 CLSA Asean Forum 2016
Location: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
3-4 มี.ค. 2559 Daiwa Investment Conference Tokyo 2016
สถานที่: โตเกียว
1 มี.ค. 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับไตรมาส 4/2558 และปี2558
9 ก.พ. 2559 BLS Healthcare Day
Location: อาคารซิลลิค เฮ้าส์ กรุงเทพ
1 ก.พ. 2559 โครงการพบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Location: อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพ
28 ม.ค. 2559 J.P. Morgan's Thailand CEO-CFO Conference
สถานที่: โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ
22 ม.ค. 2559 Corporate Day with Executive by Phatra
สถานที่: โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ
กิจกรรมที่ผ่านมา
วันที่ รายละเอียด Add to calendar
2-3 ธ.ค. 2558 Thailand Focus 2015 Conference
สถานที่: โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 30 พ.ย. 2558 The Naked Talk: Thailand Hospitality 2016 by Kasikorn Securities
สถานที่: อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน
12-16 ต.ค. 2558 Non Deal Roadshow by Phatra and Bank of America Merrill Lynch
สถานที่: สหรัฐอเมริกา
 18 ก.ย. 2558 IAA 2015 Investment Analysts Conference
สถานที่: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16-17 มิ.ย. 2558 SET & Credit Suisse Thai & ASEAN Conference
สถานที่: ลอนดอน
18-20 พ.ค. 2558 6th Annual dbAccess Asia Conference 2015
สถานที่: สิงคโปร์
21-22 เม.ย. 2558 RHB Signature Conference on Infrastructure
สถานที่: ภูเก็ต
5 ก.พ. 2558 J.P. Morgan ASEAN Corporate Access Thailand Conference
สถานที่: โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ