ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :


คุณอรรจยา อินทรประสงค์

AVP, Investor Relations

โทรศัพท์: +662 755 1793


คุณจิติมา รัตนธรรม

Assistant Director

โทรศัพท์: +662 310 3293


คุณชามา เทพชาตรี

Senior Investor Relations

โทรศัพท์: +662 310 3185


โทรสาร: +662 755 1959

อีเมล์: investor@bangkokhospital.com